O mnie

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyplomowaną psychoterapeutką.

W ramach przygotowania do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty ukończyłam m.in.:

  • Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • Dwuletni moduł psychoterapii dzieci i młodzieży w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
  • Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej  w Krakowie (2011- 2014)- posiadam rekomendację nr 13/2014

Doświadczenie kliniczne zdobywam od 2007 roku w ramach instytucji państwowych oraz praktyki prywatnej.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje:

  • Poradnię Zdrowia Psychicznego w Tczewie na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym (prowadziłam psychoterapię grupową, psychoterapię indywidualną, muzykoterapię, psychorysunek oraz treningi relaksacyjne)
  • pracę w Zespole Szkół Katolickich w Tczewie
  • prowadzenie zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej w Tczewie
  • Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie

Staż kliniczny odbyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Tczewie oraz na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Aktualnie pracuję tylko w ramach praktyki prywatnej.

Jak pracuję

Pracuję w podejściu psychodynamicznym ze szczególnym uwzględnieniem metody TFP – terapii skoncentrowanej na przeniesieniu, Otto Kernberga.

Terapia psychodynamiczna zwraca szczególną wagę na relację pomiędzy pacjentem a terapeutą. To ta relacja i związane z nią przeżycia oraz myśli pokazuje źródła trudności w codziennym życiu pacjenta. Obejmuje ona analizę nieuświadomionych schematów funkcjonowania oraz oferuje możliwość przyjrzenia się im i modyfikacji w ramach relacji terapeutycznej. Każdy człowiek jest indywidualnością- ma inną historię osobistą i pragnienia. Terapia nie zawsze jest procesem łatwym i spektakularnym, jednak pomaga zmierzyć się z tym, co przysparza cierpienia. Ma prowadzić do lepszego zrozumienia siebie, nauczenia się bardziej adaptacyjnych sposobów myślenia i przeżywania.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z osobami cierpiącymi na zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe i adaptacyjne, zaburzenia osobowości; nastolatkami i ich rodzinami; osobami będącymi w kryzysie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym tychże towarzystw.

 Pracuję pod regularną superwizją u certyfikowanych superwizorów PTP i PTPPd.