O mnie

Jestem psychologiem (Uniwersytet Gdański) oraz psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacyjnego. 

W ramach przygotowania do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty odbywam oraz ukończyłam liczne szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii, w tym min.:

  • Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej  w Krakowie (2011- 2014)
  • Kurs psychoterapii par, Kraków (2014)
  • Psychosomatoterapia, Kraków (2014)
  • Kurs podstawowy i zaawansowany hipnozy klinicznej, Kraków (2013)
  • Psychoterapia depresji, Kraków (2013)
  • Integratywna Psychoterapia Zaburzeń Lękowych, Kraków (2010)
  • Kurs diagnozy klinicznej DSM-IV-TR, Kraków (2010)
  • Psychoterapia i Poradnictwo, Kraków (2008-2009)
  • Interwencja kryzysowa wobec osób doznających przemocy domowej (2007)
  • Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem (2007)

Aktualnie swoją wiedzę poszerzam w ramach Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w min. placówkach interwencji kryzysowej, Domu Dziecka, szkolnictwie.

Doświadczenie kliniczne zdobyłam podczas stażu na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim oraz pracując na Oddziale Dziennym Poradni Zdrowia Psychicznego w Tczewie.

Posiadam rekomendację PTPI nr 13/2014 uprawniającą mnie do prowadzenia praktyki prywatnej.