Jak pracuję

Pracuję w podejściu psychodynamicznym. Przyjmuję więc, że aby człowiek odzyskał siłę, zrozumiał intencje swoich działań i przeżywanych emocji oraz nadał sens temu, co doświadcza- warto spojrzeć na niego poprzez budowane przez niego relacje ze sobą i szeroko rozumianym światem . Każdy człowiek ma inną historię, doświadczenia i tęsknoty. I to ta droga utkana z wielu uczuć i wspomnień określa potrzeby i wymagania związane z leczącym procesem terapii.

Swoją pracę opieram w głównej mierze na paradygmacie psychodynamicznym.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 Pracuję pod superwizją certyfikowanych superwizorów PTP i PTPP.