Konsultacja

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą nie jest jeszcze psychoterapią.  Ma ono na celu konsultację, która zweryfikuje trudności. Ilość spotkań konsultacyjnych jest ustalana ze względu na indywidualne potrzeby pacjenta. Najczęściej potrzebne są 2-4 spotkania konsultacyjne.

Po konsultacjach, za obopólną zgodą psychoterapeuty i pacjenta, prowadzona jest psychoterapia.

W niektórych przypadkach konieczna jest również konsultacja z innym specjalistą, najczęściej lekarzem np. endokrynologiem, psychiatrą, neurologiem lub dietetykiem ( np. w przypadku zaburzeń jedzenia).

Uwaga! W gabinecie nie ma możliwości odtrucia alkoholowego, wypisania recept na leki lub otrzymania zwolnienia lekarskiego.