Informacje

Zasady prowadzenia psychoterapii:

 • Na wizyty umawiane są osoby, które podjęły decyzję z własnej woli, otrzymały zalecenie skorzystania z psychoterapii od lekarza lub innego specjalisty.
 • Spotkania są odpłatne, należność uiszcza się po sesji u psychoterapeuty. Pojedyncza sesja kosztuje 100/ 160 zł.
 • W przypadku spóźnienia się pacjenta, opłata nie ulega zmianie, zaś sesja nie jest przedłużana.
 • Jeżeli pacjent odwoła pierwszą lub kolejną z umówionych sesji później niż 48 godzin przed spotkaniem, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za terapię.
 • Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.
 • Rozmowa telefoniczna nie zastępuje terapii.
 • Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii.
 • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty.
 • Czas trwania terapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjentów.
 • By terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.