Informacje

Ogólne zasady prowadzenia psychoterapii:

 • Psychoterapia jest odpłatna.
 • Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.
 • Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii.
 • Czas trwania terapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie.
 • W ramach kontraktu terapeutycznego omawiane są: cele terapii, metoda prowadzonej psychoterapii, sposoby odwoływania sesji.
 • Sesje odbywają się o stałej porze.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem są sytuacje określone prawem.
 • Pacjent ma prawo do pytania o wyszkolenie oraz doświadczenie zawodowe terapeuty, sposobu w jaki ten pracuje.

Konsultacja:

 • Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą nie jest jeszcze psychoterapią.  Ma ono na celu konsultację, która zweryfikuje trudności. Ilość spotkań konsultacyjnych jest ustalana ze względu na indywidualne potrzeby pacjenta. Najczęściej potrzebne są 2-4 spotkania konsultacyjne.
 • Po konsultacjach, za obopólną zgodą psychoterapeuty i pacjenta, prowadzona jest psychoterapia.
 • W niektórych przypadkach konieczna jest również konsultacja z innym specjalistą, najczęściej lekarzem np. endokrynologiem, psychiatrą, neurologiem lub dietetykiem.
 • Uwaga! W gabinecie nie ma możliwości odtrucia alkoholowego, wypisania recept na leki lub otrzymania zwolnienia lekarskiego.