Terapia indywidualna dorosłych

Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od kontraktu terapeutycznego. Sesja psychoterapii trwa 50 minut.

Psychoterapia indywidualna dedykowana jest osobom, które dostrzegają u siebie:

 • trudności w stworzeniu satysfakcjonującego i/lub długotrwałego związku- związki szybko się kończą pomimo starań ich utrzymania; związek przestał być źródłem oparcia; nigdy nie byłeś/byłaś w związku mimo jego pragnienia
 • trudny do zdefiniowania smutek, utrata sensu życia, codzienne czynności zdają się być wysiłkiem ponad miarę ( z diagnozą depresji)
 • lęki, z powodu których trudno pracować, uczyć się, cieszyć się życiem; codzienne czynności powodują przyspieszone bicie serca lub chęć wycofania się z działania ( zaburzenia lękowe, adaptacyjne)
 • żałobę po utracie bliskiej osoby pomimo upływu czasu
 • dolegliwości ze strony ciała bez wyraźnych podstaw medycznych (tzw. „nerwica serca”, „nerwica żołądka”, migrena, zespół jelita drażliwego)
 • trudności w porozumieniu się z bliskimi osobami np. dorastającymi dziećmi
 • problemy egzystencjalne (lęk przed śmiercią, poczucie pustki, samotności)
 • nadmierny stres, który utrudnia naukę i pracę
 • niemożność samodzielnego uporania się z kryzysem
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami, utrzymaniem pracy, samodzielnym podejmowaniem decyzji ( zaburzenia osobowości)
 • trudności z kontrolą emocji i zachowań
 • ciekawość siebie i pragnienie lepszego poznania swoich uczuć i intencji
 • powtarzający się, niekorzystny sposób radzenia sobie z codziennymi trudnościami