Psychoterapia

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem psychoterapeuty z osobą, parą lub rodziną, która pomimo prób samodzielnego rozwiązania trudności, odczuwa cierpienie, niepokój, trudności w porozumieniu się, samotność, ma wrażenie „że zaraz zwariuje”. Każdy z nas potrzebuje wsparcia w trudnych dla siebie momentach życia. Czasem wsparcie bliskich- rodziny, przyjaciół nie daje ukojenia i nie pozwala uporać się z tym, co ponad nasze siły. Bywa i tak, że bliska osoba odchodzi i pozostajemy osamotnieni.

Psychoterapia jest naukowo weryfikowalną metodą wspierającą rozwój, zdrowie, zdolności do radzenia sobie z cierpieniem we wszystkich jego wymiarach- również tym, który dotyczy kwestii ostatecznych.

Spotkanie z psychoterapeutą różni się od zwykłej przyjacielskiej rozmowy. Jest ono ukierunkowane na rozwiązanie trudności, nadanie sensu temu, co przeżywasz oraz zrozumienie tego, co się dzieje w Twoim życiu. Dzięki psychoterapii Twoja praca i nauka, związki z ludźmi oraz samopoczucie mogą stać się źródłem miłości, spełnienia i zadowolenia.